Atom Modelleri Ile Ilgili Asagida Verilen Ifadelerden Hangisi Yanlistir

Tips and Tutorials

Atom Modelleri Ile Ilgili Asagida Verilen Ifadelerden Hangisi Yanlistir. A) elektron keşfinden sonra thomson üzümlü kek modelini geliştirmiştir. Buna göre, a) proton b) nötron.

7.SINIF ATOMUN YAPISI VE ATOM MODELLERİ YouTube
7.SINIF ATOMUN YAPISI VE ATOM MODELLERİ YouTube from www.youtube.com

Web atomların oluşturduğu spektrumlar ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? A) dört tane element atomu vardır. Atom modelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

B) B'de Elektron Başına Düşen Çekim Nötr Atomuna Göre.


A) toplam altı tane molekül vardır. Atom modelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A güneş ışığı, prizmadan geçirildiğinde sürekli spektrum elde edilir.

A) A, E Ve F Nötr Element Atomlarına Aittir.


Atom modelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) atom altı taneciklerden bahseden ilk atom modeli thomson’a aittir. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Buna Göre, A) Proton B) Nötron.


E) i, iv, ii, iii. Web bu yazımızda, dalton atom modeli, thomson atom modeli, rutherford atom modeli, bohr atom modeli, schrödinger atom modeli ve modern atom modeli. Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir.

Web Buna Göre Verilen Ifadelerden Hangisi Doğrudur?


B) aynı cins atomlardan oluşan iki. C) ii, i, iii, iv. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Atom, Içi Dolu Berk Bir.


Web cevaplandı • doğrulanmış cevap. D) i, iii, ii, iv. Web cevaplandı • doğrulanmış cevap.